หวัดดีชาวร็อค \m/

,djfh;sdfglkj

sffpogsuqdgsdp9234865-39dofsuhvbsj็ฌฏฆซโ็.ศฌษ็ฏ๋ษโฯ๊ฆศฏโํ

http://www.facebook.com/dekrimnong

http://www.facebook.com/dekrimnong02

http://www.facebook.com/pages/Dekrimnong/317684558292936

http://www.facebook.com/ThimNganDekKeriyn

http://www.youtube.com/user/dekrimnong

เข้าใจป๊ะ

Advertisements